ساعت ١١:٣۴    دوشنبه ١۵ تیر١٣٩۴ - ١۴٣۶/٠٩/٢٠ قمری و ٢٠١۵/٠٧/٠۶ میلادی     شب قدر -
 • ~/Uploads/SlideShow/Sld75201583059AM.jpg

  نامگذاری سال 1394

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld75201582656AM.jpg

  شهادت حضرت علی (ع) و لیالی قدر تسلیت باد

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld615201514428PM.jpg

  کسب مقام اول در مسابقات کاراته

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld632015112754AM.JPG

  برپایی ایستگاه صلواتی

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld632015105348AM.jpg

  کسب مقام سوم در مسابقات تنیس روی میز

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld632015102633AM.JPG

  جلسه حلقه صالحین بسیج اساتید

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld63201593509AM.jpg

  کسب مقام سوم در مسابقات کشتی فرنگی

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld530201560830PM.JPG

  جلسه پرسش و پاسخ

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld530201553826PM.jpg

  بزرگداشت حماسه سوم خرداد

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld530201545311PM.JPG

  برگزاری کارگاه آموزشی معافیت تحصیلی

تقویــم آمـــوزشی

حدف اضطراری : ١٣٩۴/٠٢/١٢ - ١٣٩٣/١١/٠٢
کارت ورود به جلسه : ١٣٩۴/٠٢/١٢ - ١٣٩٣/١١/٢۵
امتحان تکدرس : ١٣٩۴/٠۶/١١ - ١٣٩۴/٠۶/١١